Giá măng tây

Măng tây xanh loại 1

Giá: Theo thị trường
Là loại măng tây có thân to, đường kính khoảng 9mm trở lên, dài khoảng 20cm, là loại măng tây xanh ngon nhất.
- Tiêu chuẩn: VietGap

Măng tây xanh loại 2

Giá: Theo thị trường
Đây là loại măng tây có thân to vừa, đường kính từ 6 – 9mm, dài khoảng 20cm.
- Tiêu chuẩn: VietGap

Măng tây xanh loại 3

Giá: Hiện không bán
Đây là loại măng tây có thân nhỏ nhất trong các loaị, đường kính từ 3 – 6mm, dài khoảng 20cm.
- Tiêu chuẩn: VietGap

Măng tây tím loại 1

Giá: Call
Là loại măng tây có thân to, đường kính khoảng 9mm trở lên, dài khoảng 20cm, là loại măng tây tím ngon nhất.
- Tiêu chuẩn: VietGap

Măng tây tím loại 2

Giá: Call
Đây là loại măng tây có thân to vừa, đường kính từ 6 – 9mm, dài khoảng 20cm.
- Tiêu chuẩn: VietGap

Măng tây tím loại 3

Giá: Call
Đây là loại măng tây có thân nhỏ nhất trong các loaị, đường kính từ 3 – 6mm, dài khoảng 20cm.
- Tiêu chuẩn: VietGap